Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hultsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hultsberg 1577 14,1% 32,5% 27,7% 25,6% 8,5% 50,5% 49,5% 0,3% 2,3%
Summa 1577 14,1% 32,5% 27,7% 25,6% 8,5% 50,5% 49,5% 0,3% 2,3%

http://www.val.se