Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haga Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haga Arvika 1048 20,0% 23,9% 21,0% 35,1% 8,4% 46,4% 53,6% 0,8% 1,9%
Summa 1048 20,0% 23,9% 21,0% 35,1% 8,4% 46,4% 53,6% 0,8% 1,9%

http://www.val.se