Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Degerängen Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Degerängen Arvika 1081 22,9% 32,5% 22,8% 21,8% 9,6% 50,5% 49,5% 0,2% 3,5%
Summa 1081 22,9% 32,5% 22,8% 21,8% 9,6% 50,5% 49,5% 0,2% 3,5%

http://www.val.se