Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Solvik Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Solvik Arvika 1274 14,3% 31,5% 27,1% 27,2% 7,6% 52,8% 47,2% 0,6% 1,6%
Summa 1274 14,3% 31,5% 27,1% 27,2% 7,6% 52,8% 47,2% 0,6% 1,6%

http://www.val.se