Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Jössefors Arvika

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Jössefors Arvika 947 14,8% 35,2% 27,0% 23,0% 6,4% 54,7% 45,3% 0,7% 1,8%
Summa 947 14,8% 35,2% 27,0% 23,0% 6,4% 54,7% 45,3% 0,7% 1,8%

http://www.val.se