Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stavnäs-Högerud

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stavnäs-Högerud 1155 14,0% 30,5% 26,5% 29,0% 7,3% 51,6% 48,4% 0,7% 2,4%
Summa 1155 14,0% 30,5% 26,5% 29,0% 7,3% 51,6% 48,4% 0,7% 2,4%

http://www.val.se