Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gunnarskog-Bogen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gunnarskog-Bogen 1612 15,1% 26,5% 25,7% 32,6% 6,8% 51,2% 48,8% 1,0% 1,7%
Summa 1612 15,1% 26,5% 25,7% 32,6% 6,8% 51,2% 48,8% 1,0% 1,7%

http://www.val.se