Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Älgå-Ny

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Älgå-Ny 1272 12,8% 28,9% 28,7% 29,6% 5,3% 52,0% 48,0% 0,4% 1,4%
Summa 1272 12,8% 28,9% 28,7% 29,6% 5,3% 52,0% 48,0% 0,4% 1,4%

http://www.val.se