Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Knista Norra Och Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Knista Norra Och Östra 1079 16,6% 29,7% 21,6% 32,2% 7,3% 47,8% 52,2%   0,7%
Summa 1079 16,6% 29,7% 21,6% 32,2% 7,3% 47,8% 52,2% 0,7%

http://www.val.se