Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kräcklinge Mfl

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kräcklinge Mfl 1157 16,0% 32,6% 27,7% 23,7% 8,3% 53,9% 46,1% 0,3% 0,8%
Summa 1157 16,0% 32,6% 27,7% 23,7% 8,3% 53,9% 46,1% 0,3% 0,8%

http://www.val.se