Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kvistbro Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvistbro Västra 822 14,6% 28,1% 27,3% 30,0% 6,0% 52,7% 47,3% 0,5% 0,7%
Summa 822 14,6% 28,1% 27,3% 30,0% 6,0% 52,7% 47,3% 0,5% 0,7%

http://www.val.se