Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kvistbro Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kvistbro Östra 565 15,4% 32,4% 25,5% 26,7% 5,8% 55,6% 44,4% 0,7% 0,7%
Summa 565 15,4% 32,4% 25,5% 26,7% 5,8% 55,6% 44,4% 0,7% 0,7%

http://www.val.se