Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Laxå Centrala

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Laxå Centrala 1255 15,8% 21,8% 20,0% 42,4% 6,7% 48,0% 52,0% 0,9% 1,4%
Summa 1255 15,8% 21,8% 20,0% 42,4% 6,7% 48,0% 52,0% 0,9% 1,4%

http://www.val.se