Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Långängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Långängen 1187 12,2% 31,3% 27,1% 29,4% 6,1% 48,7% 51,3% 0,4% 0,6%
Summa 1187 12,2% 31,3% 27,1% 29,4% 6,1% 48,7% 51,3% 0,4% 0,6%

http://www.val.se