Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svennevad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svennevad 405 15,6% 28,1% 29,6% 26,7% 9,1% 53,3% 46,7% 0,7% 1,0%
Summa 405 15,6% 28,1% 29,6% 26,7% 9,1% 53,3% 46,7% 0,7% 1,0%

http://www.val.se