Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bossåsen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bossåsen 736 17,0% 34,5% 27,6% 20,9% 8,6% 52,9% 47,1% 0,3% 0,5%
Summa 736 17,0% 34,5% 27,6% 20,9% 8,6% 52,9% 47,1% 0,3% 0,5%

http://www.val.se