Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bruket

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bruket 1132 17,2% 28,7% 28,1% 26,0% 9,0% 51,1% 48,9% 0,5% 1,5%
Summa 1132 17,2% 28,7% 28,1% 26,0% 9,0% 51,1% 48,9% 0,5% 1,5%

http://www.val.se