Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åtorp 749 14,6% 27,0% 32,8% 25,6% 5,6% 51,7% 48,3% 0,7% 0,1%
Summa 749 14,6% 27,0% 32,8% 25,6% 5,6% 51,7% 48,3% 0,7% 0,1%

http://www.val.se