Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Svartå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Svartå 476 12,0% 25,8% 28,4% 33,8% 7,1% 53,4% 46,6% 0,6%  
Summa 476 12,0% 25,8% 28,4% 33,8% 7,1% 53,4% 46,6% 0,6%

http://www.val.se