Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bångbro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bångbro 581 12,4% 25,5% 28,9% 33,2% 6,7% 54,4% 45,6% 0,9% 0,7%
Summa 581 12,4% 25,5% 28,9% 33,2% 6,7% 54,4% 45,6% 0,9% 0,7%

http://www.val.se