Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tingshuset, Kopparberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tingshuset, Kopparberg 1106 15,5% 22,1% 24,0% 38,5% 6,3% 47,1% 52,9% 0,7% 1,0%
Summa 1106 15,5% 22,1% 24,0% 38,5% 6,3% 47,1% 52,9% 0,7% 1,0%

http://www.val.se