Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Örnsro

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Örnsro 1488 26,7% 25,2% 24,2% 23,9% 10,3% 48,2% 51,8% 0,3% 7,2%
Summa 1488 26,7% 25,2% 24,2% 23,9% 10,3% 48,2% 51,8% 0,3% 7,2%

http://www.val.se