Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Näbbtorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Näbbtorget 1421 19,8% 25,1% 19,9% 35,2% 7,1% 46,7% 53,3% 0,2% 1,5%
Summa 1421 19,8% 25,1% 19,9% 35,2% 7,1% 46,7% 53,3% 0,2% 1,5%

http://www.val.se