Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skebäck

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skebäck 1550 16,2% 20,7% 22,3% 40,8% 5,7% 44,8% 55,2% 1,0% 1,4%
Summa 1550 16,2% 20,7% 22,3% 40,8% 5,7% 44,8% 55,2% 1,0% 1,4%

http://www.val.se