Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södermalm 1375 23,5% 26,2% 23,6% 26,8% 8,5% 46,0% 54,0% 0,1% 1,0%
Summa 1375 23,5% 26,2% 23,6% 26,8% 8,5% 46,0% 54,0% 0,1% 1,0%

http://www.val.se