Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eklunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eklunda 1679 26,3% 27,8% 22,5% 23,5% 7,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,0%
Summa 1679 26,3% 27,8% 22,5% 23,5% 7,4% 49,1% 50,9% 0,4% 1,0%

http://www.val.se