Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hagaby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hagaby 1312 19,1% 34,8% 24,6% 21,4% 7,9% 48,2% 51,8% 0,2% 3,7%
Summa 1312 19,1% 34,8% 24,6% 21,4% 7,9% 48,2% 51,8% 0,2% 3,7%

http://www.val.se