Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjortstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortstorp 1224 31,9% 33,6% 18,5% 15,9% 9,8% 48,5% 51,5% 0,4% 1,6%
Summa 1224 31,9% 33,6% 18,5% 15,9% 9,8% 48,5% 51,5% 0,4% 1,6%

http://www.val.se