Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrby 891 12,9% 29,6% 17,8% 39,6% 4,2% 40,6% 59,4%   1,0%
Summa 891 12,9% 29,6% 17,8% 39,6% 4,2% 40,6% 59,4% 1,0%

http://www.val.se