Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rynninge-Grenadjärstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rynninge-Grenadjärstaden 1687 21,7% 36,6% 27,4% 14,3% 7,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,4%
Summa 1687 21,7% 36,6% 27,4% 14,3% 7,8% 49,4% 50,6% 0,4% 1,4%

http://www.val.se