Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Viktoria

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Viktoria 1413 31,2% 25,6% 20,7% 22,4% 9,8% 44,9% 55,1% 0,4% 0,8%
Summa 1413 31,2% 25,6% 20,7% 22,4% 9,8% 44,9% 55,1% 0,4% 0,8%

http://www.val.se