Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tegnér

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tegnér 1397 34,1% 32,4% 17,6% 15,9% 9,7% 46,3% 53,7% 0,2% 1,4%
Summa 1397 34,1% 32,4% 17,6% 15,9% 9,7% 46,3% 53,7% 0,2% 1,4%

http://www.val.se