Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brolyckan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brolyckan 1427 30,6% 25,5% 18,0% 25,9% 8,2% 45,8% 54,2% 0,1% 1,3%
Summa 1427 30,6% 25,5% 18,0% 25,9% 8,2% 45,8% 54,2% 0,1% 1,3%

http://www.val.se