Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vasa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vasa 1702 27,5% 26,9% 18,0% 27,7% 7,2% 45,6% 54,4% 0,2% 1,8%
Summa 1702 27,5% 26,9% 18,0% 27,7% 7,2% 45,6% 54,4% 0,2% 1,8%

http://www.val.se