Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karolinska

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karolinska 1343 27,6% 22,7% 21,5% 28,2% 9,8% 47,4% 52,6% 0,4% 1,1%
Summa 1343 27,6% 22,7% 21,5% 28,2% 9,8% 47,4% 52,6% 0,4% 1,1%

http://www.val.se