Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Björkhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Björkhaga 1405 12,5% 36,2% 28,7% 22,6% 7,6% 47,8% 52,2% 0,2% 0,9%
Summa 1405 12,5% 36,2% 28,7% 22,6% 7,6% 47,8% 52,2% 0,2% 0,9%

http://www.val.se