Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varberga västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga västra 1221 35,1% 39,1% 16,1% 9,8% 10,5% 50,9% 49,1% 0,6% 3,4%
Summa 1221 35,1% 39,1% 16,1% 9,8% 10,5% 50,9% 49,1% 0,6% 3,4%

http://www.val.se