Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Varberga östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Varberga östra 790 31,6% 32,9% 19,6% 15,8% 10,8% 52,9% 47,1% 0,8% 2,3%
Summa 790 31,6% 32,9% 19,6% 15,8% 10,8% 52,9% 47,1% 0,8% 2,3%

http://www.val.se