Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Karlslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Karlslund 1141 11,3% 25,3% 24,5% 38,9% 7,0% 47,8% 52,2% 0,3% 1,5%
Summa 1141 11,3% 25,3% 24,5% 38,9% 7,0% 47,8% 52,2% 0,3% 1,5%

http://www.val.se