Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oxhagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oxhagen 1364 29,3% 37,0% 19,8% 13,9% 10,7% 50,1% 49,9% 0,1% 2,3%
Summa 1364 29,3% 37,0% 19,8% 13,9% 10,7% 50,1% 49,9% 0,1% 2,3%

http://www.val.se