Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västhaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västhaga 1328 13,2% 20,4% 25,2% 41,3% 5,5% 46,8% 53,2% 0,3% 1,2%
Summa 1328 13,2% 20,4% 25,2% 41,3% 5,5% 46,8% 53,2% 0,3% 1,2%

http://www.val.se