Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosta västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosta västra 1461 26,6% 39,1% 17,3% 17,0% 7,0% 47,8% 52,2% 0,2% 1,2%
Summa 1461 26,6% 39,1% 17,3% 17,0% 7,0% 47,8% 52,2% 0,2% 1,2%

http://www.val.se