Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Almby västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almby västra 1718 60,1% 17,1% 8,6% 14,2% 22,9% 48,4% 51,6% 0,5% 1,3%
Summa 1718 60,1% 17,1% 8,6% 14,2% 22,9% 48,4% 51,6% 0,5% 1,3%

http://www.val.se