Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brickeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brickeberg 1482 43,1% 23,8% 16,9% 16,2% 21,5% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%
Summa 1482 43,1% 23,8% 16,9% 16,2% 21,5% 49,6% 50,4% 0,3% 1,6%

http://www.val.se