Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brickebacken norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken norra 1104 36,9% 30,7% 15,2% 17,2% 14,9% 45,1% 54,9% 0,6% 2,3%
Summa 1104 36,9% 30,7% 15,2% 17,2% 14,9% 45,1% 54,9% 0,6% 2,3%

http://www.val.se