Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Brickebacken södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Brickebacken södra 1283 34,5% 36,6% 17,8% 11,1% 13,0% 49,0% 51,0% 0,4% 2,6%
Summa 1283 34,5% 36,6% 17,8% 11,1% 13,0% 49,0% 51,0% 0,4% 2,6%

http://www.val.se