Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Almby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Almby mellersta 1234 20,1% 41,2% 23,5% 15,2% 7,3% 48,5% 51,5% 0,8% 1,1%
Summa 1234 20,1% 41,2% 23,5% 15,2% 7,3% 48,5% 51,5% 0,8% 1,1%

http://www.val.se