Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mosjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mosjö 798 17,5% 46,4% 22,1% 14,0% 9,4% 52,0% 48,0% 0,3% 0,3%
Summa 798 17,5% 46,4% 22,1% 14,0% 9,4% 52,0% 48,0% 0,3% 0,3%

http://www.val.se