Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Vintrosa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Vintrosa 1570 15,7% 35,7% 26,1% 22,5% 8,9% 50,3% 49,7% 0,1% 1,5%
Summa 1570 15,7% 35,7% 26,1% 22,5% 8,9% 50,3% 49,7% 0,1% 1,5%

http://www.val.se