Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tysslinge-Garphyttan

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tysslinge-Garphyttan 1340 17,0% 35,9% 23,8% 23,3% 7,4% 52,0% 48,0% 0,4% 1,7%
Summa 1340 17,0% 35,9% 23,8% 23,3% 7,4% 52,0% 48,0% 0,4% 1,7%

http://www.val.se